Ondersteuning

 

Ondersteuning

 

Omschrijving:

Raats Consultancy begeleidt afdelingen schuldhulpverlening voor particulieren en ondernemers van gemeenten bij complexere schuldvraagstukken, vroegsignalering en verzoekschriftprocedures aan de Rechtbank.

 

Uitvoering:

Op basis van een inventarisatie, in gezamelijkheid vastgestelde einddoelen en planning, worden medewerkers begeleid en ondersteund in de beoordeling en uitwerking van complexere vraagstukken. Daarbij kan onder meer gedacht worden aan het beoordelen van de mate van levensvatbaarheid van een onderneming, het verrichten van handelingen rondom juridische (verzoekschrift)procedures en het opstellen van een Plan van aanpak ten behoeve van een duurzame oplossing.

 

Doelgroep:

Deze begeleiding is onder meer bedoeld voor professionals in de publieke sector, in het bijzonder voor afdelingen schuldhulpverlening voor ondernemers (SHVO), bewindvoering (BW1), wettelijke schuldsanering (Wsnp) en persoonlijk faillissement.

 

Crisisinterventie

Omschrijving:

Oplossingsgerichte interventie in geval van crisis, bedreigende situatie en invorderingsmaatregelen.

Hierbij kan onder meer gedacht worden aan executoriaal beslag, woningontruiming, energieafsluiting en/of (loon)beslag.

 

Uitvoering:

Na melding of signalering wordt direct contact gezocht met de betrokken partijen. Vervolgens zal de situatie worden getaxeerd op noodzakelijkheden, waarna prioritering wordt aangebracht in de te nemen vervolgstappen. Deze stappen worden centraal geregisseerd, gemonitord en tussentijds geëvalueerd. Bij elke acties of (vervolg)stap wordt beoordeeld of deze wordt uitgevoerd door de consultant zelf of door een geselecteerde externe expert aan wie hij/zij gelieerd is. Alle onderaannemingsactiviteiten worden met de opdrachtgever besproken en tussentijds geëvalueerd.  Het product heeft als doel om crisissituaties te stabiliseren, te reguleren, de gevolgen ervan te reduceren en indien mogelijk integraal op te lossen.

 

Doelgroep:

Deze begeleiding is onder meer bedoeld voor gemeentelijke instanties (Bijvoorbeeld afdelingen SHV of SHVO), (WMO) maatschappelijke instanties, beschermingsbewindvoerders, wijkteams en/of werkgevers.