Educatie

 

(In-company) training en voorlichting

 

Omschrijving:

Raats Consultancy verzorgt (in-company)training en voorlichting op het vlak van bewindvoering, schuldhulpverlening en insolventie aan professionals, werkzaam in het Sociaal domein of op afdelingen P&O, HRM, incasso en bijzonder beheer van bancaire instellingen.

 

Uitvoering:

Per jaar worden diverse trainingen aangeboden waarop kan worden ingeschreven. De inhoud van de trainingen sluit aan op de actualiteit en is direct in de praktijk toe te passen. Tevens is het mogelijk om ‘trainingen op maat’ te ontwikkelen en te organiseren.

In het kader van (verplicht gestelde) permanente educatie aan gecertificeerde en geregistreerde beroepen worden diverse vaktechnische cursussen aangeboden.  

 

Doelgroep:

Voor Trainingen en Voorlichting: professionals werkzaam op afdelingen P&O, HR en incasso.

Voor Permanente Educatie (PE): professionals werkzaam in de bewindvoering, het (bedrijfs)maatschappelijk werk , de ambulante cliëntbegeleiding en bij (semi-)overheidsinstellingen.

 

Kosten:

Training In-company:

- Voor een dagdeel (09:00 - 13:00 of van 14:00 - 18:00 uur): per cursist € 395,= excl. btw + cursusmateriaal. 

- Voor een hele cursusdag (twee dagdelen) (09:00 - 18:00 uur incl.  1 uur pauze tussendoor): per cursist € 645 ,= excl. btw +                cursusmateriaal

 

Voorlichting:

- Voor een dagdeel (10:00 - 12:00 of van 14:00 - 16:00 uur): 495,= excl.  reiskosten en excl. btw + presentatie +                                      voorlichtingsmateriaal

 

_______________________________________________________________________________________________________________________________

 

In company-training voor advocaten, bancaire instellingen (afdeling bijzonder beheer), hypotheekverstrekkers en makelaars o.g.

Steeds meer advocatenkantoren, financiële instellingen en werkgevers hebben praktische vragen over de uitvoering van bewindvoering, schuldhulpverlening of wettelijke schuldsanering.  Speciaal voor deze sectoren kan training en voorlichting worden gegeven die direct in de praktijk kan worden toegepast. Uiteraard in overleg en geheel afgestemd op de individuele- en afdelingsbrede educatiebehoefte.

 

_______________________________________________________________________________________________________________________________