Consultatie

Voor de publieke sector:

 

Raats Consultancy consulteert, begeleidt en traint medewerkers van overheden die werkzaam zijn op afdelingen schuldhulpverlening, bewindvoering en armoedebestrijding.

 

Raats Consultancy:

  • consulteert leidinggevenden en beleidsmakers bij overheden op het gebied van implementatie en uitvoering van schuldhulpverlening aan particulieren en ondernemers;
  • begeleidt afdelingen schuldhulpverlening voor particulieren en ondernemers van gemeenten bij complexere schuldvraagstukken, crisisinterventies, vroegsignalering en verzoekschriftprocedures aan de Rechtbank;
  • traint medewerkers van gemeenten van de afdelingen schuldhulpverlening, Sociaal domein en Bewindvoering in het kader van permanente beroepseducatie.

 

 

Voor de private sector:

 

Het aantal particulieren en ondernemers met problematische schulden neemt toe. Steeds meer bedrijven en organisaties worden geconfronteerd met de gevolgen van onbetaalde rekeningen, beslaglegging en faillissementsaanvraag. Raats Consultancy adviseert, begeleidt en denkt mee.

 

Raats Consultancy:

  • adviseert en begeleidt particulieren op het gebied van minnelijke schuldhulpverlening (Msnp), wettelijke schuldsanering (Wsnp) en persoonlijk faillissement;
  • adviseert en onderwijst advocaten, deurwaarders en afdelingen bijzonder beheer van bancaire instellingen op het gebied van insolventie en schuldhulpverlening voor particulieren en (ex-)ondernemers;
  • traint bewindvoerders, mentoren en curatoren (BW1) in het kader van permanente beroepseducatie.