Consultatie aan de Private Sector

Insolventieregie

Omschrijving:

Het uitvoeren van de regie over insolventievraagstukken. Het uitdenken van oplossingsstrategieën, opstellen van oplossings- en organisatieplannen, aansturen van- en bevorderen van communicatie tussen betrokken partijen.

 

Uitvoering:

Daarbij kan gedacht worden aan het monitoren, adviseren en verwijzen rondom de stabilisatiefase en bij de toeleiding naar het schuldhulpverleningstraject, Wsnp-traject en/of verzoekschriftprocedures op basis van de Faillissementswet.

 

Doelgroep:

Beschermingsbewindvoerders,  (bedrijfs-)maatschappelijk werkers, ambulant begeleiders en werkgevers.

 

 

Advies-abonnement

Omschrijving:

Voor een vast bedrag per maand kan de abonnee  op werkdagen praktisch advies inwinnen over vraagstukken op het gebied van bewindvoering, schuldhulpverlening,  wettelijke schuldsanering (Wsnp), (loon)beslag en verzoekschriftprocedures op grond van de Faillissementswet.

Altijd direct insolventieadvies bij de hand!

 

Uitvoering:

Op werkdagen kan telefonisch en per e-mail  juridisch- en organisatorisch advies worden ingewonnen over praktische vragen over insolventievraagstukken.  Daarbij kan worden gedacht aan vragen over onder meer beschermingsbewind, schuldhulpverlening (minnelijke traject), schuldsanering (Wsnp) en persoonlijk faillissement. 

Wanneer specialistische vervolgstappen moeten worden genomen zal worden beoordeeld of doorverwijzing naar geselecteerde samenwerkende partijen moet plaatsvinden of dat Raats Consultancy zelf  als gemachtigde zal optreden. Uiteraard altijd in overleg.

Aanvullende diensten worden separaat  en op basis van uurtarief  gefactureerd. 

 

Doelgroep:

Advocaten, beschermingsbewindvoerders,  (bedrijfs-)maatschappelijk werkers, ambulant begeleiders, werkgevers

 

Sociaal Juridisch Dossieronderzoek

Omschrijving:

Het doorlichten en analyseren van cliëntdossiers of personeelsdossiers waarbij opzoek wordt gegaan naar mogelijke aanwezigheid van urgente- en bedreigende situaties waarin juridische, maatschappelijke en/of organisatorische actie moet worden ondernomen.

 

Uitvoering:

Op basis van machtiging en toestemming  van de cliënt of werknemer wordt het dossier gescreend.

Na afloop van het dossieronderzoek worden de bevindingen met cliënt of werknemer besproken en zal worden bezien op welke punten en/of onderdelen actie zal worden ondernomen. 

Wanneer specialistische vervolgstappen moeten worden genomen, zal worden beoordeeld of doorverwijzing naar geselecteerde samenwerkende partijen moet plaatsvinden of dat Raats consultancy zelf  als gemachtigde zal optreden. Uiteraard altijd in overleg.

Aanvullende diensten worden separaat  en op basis van uurtarief  gefactureerd. 

 

Doelgroep:

Gemeentelijke instanties, Beschermingsbewindvoerders, maatschappelijk werkers, ambulant begeleiders, werkgevers

 

Werving en Selectie

Omschrijving:

Het uitvoeren van het de werving- en selectieprocedure voor organisaties die opzoek zijn naar (assistent-)bewindvoerders,  (assistent-)schuldhulpverleners, paralegals en studenten (Rechten, MER, SJD en MWD)

 

Uitvoering:

Op basis van een afstemmingsgesprek wordt  het personeelsvraagstuk en de behoefte van de opdrachtgever besproken. Vervolgens zal een functieprofiel worden opgesteld en geheel in samenspraak met de opdrachtgever worden aangewend voor de werving.  Voor de werving zal  het netwerk  en bestand van Raats Consultancy worden geraadpleegd.  Na de werving en selectieprocedure zullen de geschikte kandidaten aan de opdrachtgever worden voorgedragen.

 

Doelgroep:

insolventiepraktijk van advocatenkantoren, bewindvoerderskantoren en schuldhulpverleningsorganisaties en gemeenten, afdeling schuldhulpverlening