Toestemmingsformulier in verband met privacywetgeving

In verband met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) die op 25 mei 2018 van kracht is gegaan, heeft Raats Consultancy in bepaalde gevallen, voordat de inhoud van het dossier van een cliënt/betrokkene met derden mag bespreken, formeel schriftelijke toestemming nodig van de cliënt/betrokkene. Door het ondertekenen van het toestemmingsformulier door de cliënt/betrokkene zelf is deze toestemming tot stand gekomen.

Toestemmingsformulier
PDF – 160,6 KB 841 downloads

Disclaimer & Privacy

 

Disclaimer
Aan de inhoud van alle webpagina’s van Raats Consultancy is de grootst mogelijke zorg besteed. Toch kan Raats Consultancy op geen enkele wijze instaan voor de juistheid of volledigheid van de informatie. Aan de inhoud van de website kunnen dan ook geen rechten worden ontleend. Raats Consultancy aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid die zou kunnen voortvloeien uit de inhoud van haar website.

 

Links naar externe sites
Op de webpagina’s van Raats Consultancy bevinden zich links naar externe websites. Raats Consultancy is niet verantwoordelijk voor de inhoud van deze externe websites. Ook niet voor de privacybescherming op die pagina’s, of voor de diensten die zij eventueel aanbieden.

 

Auteursrechten
Op de inhoud van de webpagina’s van Raats Consultancy en op het eigen logo en merknaam rusten auteursrechten. Deze behoren toe aan Raats Consultancy. Niets van deze website en webpagina’s mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand of openbaar worden gemaakt, in enigerlei vorm of wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opname of enige andere manier. Dit is alleen mogelijk na voorafgaande schriftelijke toestemming van Raats Consultancy.

 

Privacy en gebruikersvoorwaarden
Door deze site te bezoeken en te gebruiken, gaat u akkoord met het verzamelen en gebruiken van uw gegevens zoals dat in deze privacyverklaring is beschreven. Raats Consultancy doet er alles aan om je privacy te waarborgen. In deze privacyverklaring wordt uitgelegd hoe gegevens verzameld en gebruikt worden door de website van Raats Consultancy (de ‘site’).

 

Verzamelen van uw persoonlijke gegevens
Soms heeft Raats Consultancy gegevens nodig die u of uw organisatie persoonlijk identificeren (persoonlijke gegevens) of die Raats Consultancy in staat stellen contact met u op te nemen om u een dienst te verlenen die u hebt aangevraagd of om u informatie over producten en diensten te verstrekken. Persoonlijke gegevens die Raats Consultancy verzamelt kunnen bijvoorbeeld het volgende omvatten; naam,  (zakelijke) e-mailadres, (zakelijke) telefoonnummer, zakelijke of huisadres.

De site kan bepaalde gegevens over uw bezoek verzamelen, zoals bijvoorbeeld het IP-adres dat u gebruikt, de datum en de tijd waarop u de site bezoekt; de pagina’s die u op de site bezoekt. Deze informatie wordt bijvoorbeeld gebruikt om de website te verbeteren en de website te beheren.

Om te voorkomen dat je e-mailadres of andere persoonlijke gegevens door anderen verzameld wordt en gebruikt wordt voor ongepaste of schadelijke doeleinden, adviseert Raats Consultancy u om voorzichtig te zijn met het verstrekken van een bestaand e-mailadres of andere persoonlijke gegevens aan nieuwsgroepen, chats of andere openbare forums.

 

Het gebruik van uw persoonlijke gegevens
De persoonlijke gegevens die op deze site verzameld worden, zullen gebruikt worden om de site te beheren en dienst(en) te leveren of de actie(s) uit te voeren waar u om gevraagd heeft of die u goedgekeurd heeft. Ter ondersteuning van deze toepassingen, kan Raats Consultancy persoonlijke gegevens gebruiken met slechts het doel de website en gerelateerde producten of diensten van Raats Consultancy te verbeteren en om de site gebruiksvriendelijker te maken door te voorkomen dat u herhaaldelijk dezelfde gegevens moet invoeren of door de site volgens uw voorkeuren of interesses aan te passen. Met uw toestemming, en alleen met uw toestemming, kan Raats Consultancy u informatie sturen over andere producten en diensten van Raats Consultancy.

Wanneer u via het contactformulier contact opneemt, zal Raats Consultancy uw e-mailadres gebruiken voor verder correspondentie. Te allen tijde, op iedere wijze kan worden doorgegeven geen prijs meer te stellen op gebruikmaking van uw e-mailadres.

Raats Consultancy kan derden toegang geven tot persoonlijke gegevens als de wet dat vereist of wanneer wij in goed vertrouwen van mening zijn dat dit nodig is om (a) te voldoen aan wettelijke voorschriften of juridische processen; (b) de rechten of eigendommen van Raats Consultancy te beschermen en te verdedigen.

 

Beheer van uw persoonlijke gegevens
Tenzij anders omschreven in deze verklaring, zal Raats Consultancy de persoonlijke gegevens die u per e-mail of via de site verstrekt niet openbaar maken of aan derden doorgeven zonder eerst uw toestemming te verkrijgen. Zoals hieronder beschreven, kunt u inzicht krijgen in uw persoonlijke gegevens en kiezen hoe er contact met u wordt opgenomen. Deze privacyverklaring en de keuzes die u maakt op de site zijn niet per se van toepassing op persoonlijke gegevens die u hebt verstrekt aan Raats Consultancy in het kader van andere, afzonderlijk opererende projecten, producten of diensten.

 

Toegang tot je persoonlijke gegevens
U kunt uw persoonlijke gegevens en de contactgegevens die u op de site hebt verstrekt, nazien en laten verwijderen door een verzoek hiertoe in te dienen gericht aan onderstaand adres. Op uw verzoek kan er een print-screen worden gemaakt en toegezonden van de pagina’s of databestanden waarin- en waarop uw gegevens voorkomen.

 

Bescherming van uw persoonlijke gegevens
Raats Consultancy is toegewijd aan de bescherming van uw persoonlijke gegevens. Raats Consultancy gebruikt verschillende beveiligingstechnologieën en -procedures om je persoonlijke gegevens te beschermen tegen onbevoegde toegang, bekendmaking of ongeoorloofd gebruik. Raats Consultancy bewaart bijvoorbeeld de door u verstrekte persoonlijke gegevens op computersystemen met beperkte toegang, beveiligd met wachtwoorden (welke periodiek worden gewijzigd).

 

Het gebruik van cookies of webbakens
Op de website van Raats Consultancy kunnen Google Analytics-cookies worden gebruikt. Webbakens, ook wel clear gif-technologie of actie-tags genoemd, worden eveneens gebruikt op de website. Deze technologie is een hulpmiddel dat wordt gebruikt om statistieken samen te stellen over het gebruik van onze website, zoals hoeveel bezoekers hebben geklikt op sleutelelementen (zoals koppelingen of afbeeldingen). Verder heeft Raats Consultancy met onze partijen bewerkersovereenkomsten gesloten. Een bewerkersovereenkomst regelt de verantwoordelijkheden bij de verwerking van persoonsgegevens als een bedrijf voor de verwerking een ander bedrijf inschakelt.

 

Wijziging van deze verklaring
Mocht Raats Consultancy belangrijke wijzigingen in deze privacyverklaring aanbrengen, dan zult u hiervan op de hoogte worden gesteld door een duidelijke aankondiging op de startpagina van deze website te plaatsen dan wel je rechtstreeks een bericht hierover sturen. Raats Consultancy raadt u  aan deze privacyverklaring met enige regelmaat door te nemen, zodat u op de hoogte blijft van de manier waarop Raats Consultancy de persoonlijke gegevens die worden verzameld, beschermt. Als u doorgaat met gebruik te maken van de diensten van Raats Consultancy, stemt u in met de bepalingen van deze privacyverklaring.

 

Contactgegevens
Als u van mening bent dat Raats Consultancy zich niet heeft gehouden aan de bepalingen van deze privacyverklaring, neemt u dan contact op via e-mail  dat hieronder vermeld staat. Vervolgens zal door Raats Consultancy, in zakelijk opzicht, al het redelijke zal worden gedaan om het probleem direct vast te stellen en naar een oplossing opzoek te gaan. 

Raats Consultancy
betreft: Privacyverklaring
raats@raatsconsultancy.nl