In-company trainingen voor 2023

 

Bewindvoering en Ondernemers in zwaar weer 

Deze cursus is in 2023 geaccrediteerd door Horus en er worden 7 punten/studie-uren toegekend

 

Deze cursus is ontwikkeld voor gevorderde beschermingsbewindvoerders, mentoren en curatoren (BW1) die in hun praktijk te maken krijgen met ondernemers in financieel zwaar weer. Sinds de Covid-19 situatie in maart 2020 hebben vele (kleine) zelfstandigen in toenemende mate te kampen met financiële problemen. Deze cursus is speciaal ontwikkeld om meer inzicht te krijgen in het ontstaan van de schuldproblematiek bij ondernemers en om vaardigheden te leren om methodisch te kunnen helpen en ondersteunen.

Tijdens de cursus wordt de beschermingsbewindvoerder, mentor of curator (BW1) o.a. geleerd om het gedrag van ondernemers en kleine zelfstandigen beter te begrijpen, de mogelijkheden en functies van de gemeente te kunnen benoemen en toe te passen, de communicatie rondom het bewind beter af te stemmen op de situatie en de sociaaljuridische aspecten te herkennen en toe te passen. Ook wordt de cursist geleerd wat- en hoe er moet worden onderzocht, geadviseerd of gehandeld wanneer een rechthebbende wil ondernemen.

Aan het einde van de cursus weet de cursist hoe hij of zij een constructieve bijdrage kan leveren aan de stabilisatiefase en hoe hij of zij kan adviseren in het kader van schuldhulp aan zelfstandigen.  

 

Een greep uit de onderwerpen die tijdens de cursus worden behandeld: 

 • Situatiebeschrijving van de effecten van de Covid-19 situatie op verschillende ondernemers
 • Inzicht in de diverse vormen van inkomstenondersteuning
 • Taxeren van levensvatbaarheid van de onderneming
 • Het opstellen van een eenvoudige bedrijfsbalans
 • Het benoemen en analyseren van essentiele onderdelen van een bedijfsexploitatie. 
 • Inzicht in de verschillende vormen van kredietverlening
 • Inzicht in de verschillende rechtsvormen, verplichtingen en aansprakelijkheden
 • Tijdens bewind ondersteunen en bijstaan van de ondernemer in- en buiten rechte
 • Constructief bijdragen aan de verschillende fases van schuldhulpverlening

 

De cursus wordt verzorgd op uw eigen kantoor  (in-company) of door u aan te wijzen cursuslocatie (tegen meerprijs).

Per cursus wordt eenmalig € 0,52 per kilometer reiskosten aan u doorberekend.

Het minimaal aantal deelnemers voor de dagcursus is 4.  Het is mogelijk om  aansluiting te zoeken bij collega-kantoren om daarmee aan het  minimale aantal te komen.

De cursus bestaat uit 1 dagdeel ( incl.  1 uur pauze tussendoor): per cursist €  395,= excl. btw + cursusmateriaal

 

Bel of mail voor nadere informatie en beschikbaarheid: 06-36129050 / raats@raatsconsultancy.nl 

 


Bewindvoering rondom sociaal kwetsbare mensen 

Deze cursus is in 2023 geaccrediteerd door Horus en er worden 4 punten/studie-uren toegekend  

 

Deze cursus is ontwikkeld voor (assistent) beschermingsbewindvoerders en WMO-professionals die in hun praktijk te maken krijgen met cliënten;

 • met een verslaving(verleden)

 • die noodzakelijke (traject)begeleiding nodig hebben

 • die dak- en thuisloos zijn of waren.

 

Deze verdiepingscursus is speciaal ontwikkeld om beschermingsbewindvoerders in staat te stellen om methodische- en op communicatieve wijze om te gaan met cliënten met onderliggende- en nevenproblematiek. Tijdens de cursus wordt de beschermingsbewindvoerder o.a. geleerd om het gedrag van de cliënt beter te begrijpen, de methodische benadering van de cliëntbegeleiders te volgen, de communicatie rondom het bewind beter af te stemmen op de situatie en de sociaaljuridische aspecten te herkennen en toe te passen.

 

Een greep uit de onderwerpen die tijdens de cursus worden behandeld: 

 • Situatiebeschrijving van sociaal kwetsbare mensen

 • Oriëntatie stress-sensitief werken & competentie gericht begeleiden

 • Methodieken en instrumenten

 • De weg naar stabilisatie

 • Grenzen stellen en duidelijkheid geven

 • Uitleg van bewind aan rechthebbende en begeleiding

 • Afspraken maken over communicatie en informatieverstrekking

 

De cursus wordt verzorgd op uw eigen kantoor  (in-company) of door u aan te wijzen cursuslocatie (tegen meerprijs).

Per cursus wordt eenmalig € 0,52 per kilometer reiskosten aan u doorberekend.

Het minimaal aantal deelnemers voor de dagcursus is 4.  Het is mogelijk om  aansluiting te zoeken bij collega-kantoren om daarmee aan het  minimale aantal te komen.

De cursus bestaat uit 1 dagdeel ( incl.  1 uur pauze tussendoor): per cursist €  395,= excl. btw + cursusmateriaal

 

Bel of mail voor nadere informatie en beschikbaarheid: 06-36129050 / raats@raatsconsultancy.nl 

 Insolventie in het kader van beschermingsbewind 

 

Over de cursus: 

Deze (in-company) dagcursus is ontwikkeld voor (assistent-)beschermingsbewindvoerders, schuldhulpverleners en professionals in het sociaal domein die in hun praktijk te maken krijgen met cliënten met problematische schulden.

Deze verdiepingscursus is speciaal ontwikkeld om beschermingsbewindvoerders in staat te stellen om strategische- en weloverwogen beslissingen te nemen wanneer zij te maken krijgen met schuldhulpverlening, schuldsanering en bedreigende situaties (zoals woningontruiming en energieafsluitingen).

Tijdens de cursus wordt de beschermingsbewindvoerder o.a. geleerd om het Vrij te laten bedrag VTLB op te stellen en te toetsen, een betalingsvoorstel te analyseren en te taxeren op haalbaarheid. Verder wordt de beschermingsbewindvoerder geleerd om zich op te stellen en te positioneren ten opzichte van rechters, bewindvoerders Wsnp, curatoren, schuldeisers en advocaten.

Aan het einde van cursus is de cursist in staat om:

 • Te verwijzen, te acteren en constructieve bijdragen te leveren op het vlak van schuldhulpverlening
 • Beter- en efficiënter af te stemmen op een insolventieregime (Wsnp/faillissement), waarbij nadere inzicht komt in de uit de Wsnp- of faillissement voortvloeiende verplichtingen
 • Het VTLB te begrijpen, actuele wijzigingen toe te passen en op basis daarvan afloscapaciteit of boedelbijdragen te berekenen en te realiseren
 • Te handelen, inventariseren en opvragen van processtukken ten behoeve van verzoekschriftprocedures (moratoria, voorlopige voorzieningen en dwangakkoorden)

 

Certificaat:

Na afloop van de cursus ontvangt u een certificaat van deelname

 

Informatie:

De cursus wordt verzorgd op uw eigen kantoor  (in-company) of door u aan te wijzen cursuslocatie (tegen meerprijs).

Per cursus wordt eenmalig € 0,52 per kilometer reiskosten aan u doorberekend.

Het minimaal aantal deelnemers voor de dagcursus is 3.  Het is mogelijk om  aansluiting te zoeken bij collega-kantoren om daarmee aan het  minimale aantal te komen.

De cursus bestaat uit twee dagdelen (09:00 - 18:00 uur incl.  1 uur pauze tussendoor): per cursist € 645 ,= excl. btw + cursusmateriaal

 

Korting:

De volgende kortingspercentages zijn van toepassing op de totaalfactuur:

bij 3 cursisten 10%

bij 4 cursisten 15%

bij 5  en meer cursisten 20 %

 

Bel of mail voor nadere informatie en beschikbaarheid: 06-36129050 / raats@raatsconsultancy.nl