Consultatie aan de Publieke Sector

 

Omschrijving:

Het aantal particulieren en ondernemers dat zich voor schuldhulpverlening meldt bij de gemeente, neemt toe. Gemeenten zijn op grond van de Wet gemeentelijke schuldhulpverlening (Wgs) verplicht om haar burgers daarbij te helpen. De implementatie en uitvoering van deze wet is complex en vergt kennis, vaardigheid en inzicht van de betrokken professionals.

 

Uitvoering:

  • Consultatie aan leidinggevenden en beleidsmakers bij overheden op het gebied van implementatie en uitvoering van schuldhulpverlening aan particulieren en ondernemers.

 

  • Ondersteuning aan afdelingen schuldhulpverlening voor particulieren en ondernemers van gemeenten bij complexere schuldvraagstukken, crisisinterventies, vroegsignalering en verzoekschriftprocedures aan de Rechtbank.

 

  • Training aan medewerkers van gemeenten van de afdelingen schuldhulpverlening, Sociaal domein en Bewindvoering in het kader van permanente beroepseducatie.

 

Doelgroep:

Medewerkers van overheden die werkzaam zijn op afdelingen schuldhulpverlening, bewindvoering en armoedebestrijding.