Cursus / opleidingsstage

Praktijkdiploma Beschermingsbewind

 

Het vak van beschermingsbewindvoerder is uitdagend, veelzijdig en breed georiënteerd.

Steeds vaker kloppen mensen bij een beschermingsbewindvoerder aan voor financiële stabiliteit.

Financiële stabiliteit is de basis voor de weg naar geleidelijke verzelfstandiging of het vertrekpunt van waaruit een schuldhulpverleningstraject kan worden ingezet.

 

Beschermingsbewindvoerder word je niet zo maar. De rechtbank stelt eisen en voorwaarden aan de vooropleiding- en de werkervaring. Op de website van de Rechtspraak worden opleidingen opgesomd die zonder meer voldoen aan de eisen om beschermingsbewindvoerder te worden.

Voor professionals die beschermingsbewindvoerder willen worden, maar van wie de opleiding (nog) niet passend wordt bevonden, biedt Mijnbudgetcoach.nl in samenwerking met Raats Consultancy een oplossing.

 

In de maanden april, juni, september en december verzorgt Mijnbudgetcoach.nl opleidingsstages die door het Kwaliteitsbureau CBM van de Rechtspraak als aanvullende scholing worden geaccepteerd, waardoor, na het doorlopen van drie opleidingsmodules, alsnog aan de opleidingseis kan worden voldaan! De opleidingsstages worden door het kwaliteitsbureau ook als bijscholingsactiviteit geaccepteerd.

 

Mijnbudgetcoach biedt aspirant-bewindvoerders de mogelijkheid om theorie en praktijk te combineren.  Tijdens een opleidingsweek worden theorielessen verzorgd, waarna je het geleerde direct kan toepassen in de praktijk.  De opleidingsstage vindt plaats op een erkend bewindvoerderskantoor, waarbij je wordt opgeleid- en begeleid door bewindvoerders en deskundigen. De opleidingsstage wordt afgesloten met een praktijktraining en  het uitwerken en presenteren van een casus.

 

De cursus bevat de volgende opleidingsmodules:

 

Module I: Theorielessen (20 uur):

Algemene rechtskennis, kennis van de sociale kaart, kennis van Burgerlijk Wetboek 1, Besluit kwaliteitseisen CBM, aanbevelingen meerderjarigenbewind, rol en taken van de bewindvoerder, algemene basisvaardigheden ondernemerschap, inleiding insolventierecht, berekenen van de beslagvrije voet, handelen op basis van beschikking.

 

Module II: Praktijklessen (20 uur):

Het voeren van een intakegesprek, aanvragen van bijzondere bijstand en kwijtschelding, realiseren van inkomstenstabilisatie, het inrichten van een cliëntdossiers, aanschrijven van schuldeisers en instanties, bankzaken regelen, opstellen van een boedelbeschrijving, rekening & verantwoording afleggen

 

Module I & II worden afgesloten met:

Training (6 uur):

Optreden tijdens rechtbankzittingen, effectieve communicatie, onderhouden van contacten met de cliënt

Examinering (2 uur):

Wat u geleerd hebt tijdens uw stageweek d.m.v. het uitwerken en presenteren van een casus. Na afronding van de opleidingsstage, ontvangt de cursist een certificaat van deelname.

 

Module III: Nazorg: terugkomdag met praktijktraining (na ongeveer een half jaar)

Terugkomdag:

Tijdens een terugkomdag worden de eerder opgedane kennis- en vaardigheden geactualiseerd en worden de cursisten op de hoogte gebracht van de laatste ontwikkelingen op het gebied van bewindvoering.

Ook is er gelegenheid om vraagstukken voor te leggen waar men in de praktijk tegenaan is gelopen.

 

Praktijktraining:

Mijnbudgetcoach biedt praktijktraining aan over diverse relevante- en onderwerpen.

Een training op maat is bespreekbaar.

 

Opleidingskosten*:

De kosten van Module I bedragen: € 990,= excl. btw.

De kosten van Module II bedragen: € 990,= excl. btw.

De kosten van Module III bedragen: € 350,= excl. btw.

*inclusief examen, lesmateriaal, naslagwerk en certificaat.

 

Opleidingsdagen:

Module I:

  • nader te organiseren in 2024

 

Module II:

  • nader te organiseren in 2024

 

Module III:

  • nader te organiseren in 2024

 

Aanmelden:

Aanmelden kan op het nummer: 078-6177256 of via e-mail: info@mijnbudgetcoach.nl

Schrijf u tijdig in om al een opleidingsstage in april 2024 te verwerven!

Kijk op www.mijnbudgetcoach.nl voor meer informatie

Praktijkdiploma Beschermingsbewind
PDF – 153,4 KB 703 downloads