In-company trainingen voor 2022

 

Bewindvoering en Ondernemers in zwaar weer (nieuw)

Deze cursus is in 2022 geaccrediteerd door BPBI en NBPB en er worden 6 punten/studie-uren toegekend

 

Deze cursus is ontwikkeld voor gevorderde beschermingsbewindvoerders die in hun praktijk te maken krijgen met ondernemers in financieel zwaar weer. Sinds de Covid-19 situatie in maart 2020 hebben vele (kleine) zelfstandigen in toenemende mate te kampen met financiële problemen

Deze cursus is speciaal ontwikkeld om beschermingsbewindvoerders meer inzicht te verschaffen in het ontstaan van de schuldproblematiek bij ondernemers en om vaardigheden bij te brengen om methodisch te kunnen helpen en ondersteunen.

Tijdens de cursus wordt de beschermingsbewindvoerder o.a. geleerd om het gedrag van ondernemers en kleine zelfstandigen beter te begrijpen, de mogelijkheden en functies van de gemeente te kunnen benoemen en toe te passen, de communicatie rondom het bewind beter af te stemmen op de situatie en de sociaaljuridische aspecten te herkennen en toe te passen.

Aan het einde van de cursus weet de cursist hoe hij of zij een constructieve bijdrage kan leveren aan de stabilisatiefase in het kader van schuldhulp aan zelfstandigen en op welke manieren bewind van invloed kan zijn op de saneringsvoorstellen aan de crediteuren.

 

Een greep uit de onderwerpen die tijdens de cursus worden behandeld: 

 • Situatiebeschrijving van de effecten van de Covid-19 situatie op verschillende ondernemers
 • Inzicht in de diverse vormen van inkomstenondersteuning
 • Taxeren van levensvatbaarheid van de onderneming
 • Inzicht in de verschillende vormen van kredietverlening
 • Inzicht in de verschillende rechtsvormen, verplichtingen en aansprakelijkheden
 • Tijdens bewind ondersteunen en bijstaan van de ondernemer in- en buiten rechte
 • Constructief bijdragen aan de verschillende fases van schuldhulpverlening

 

De cursus wordt verzorgd op uw eigen kantoor  (in-company) of door u aan te wijzen cursuslocatie (tegen meerprijs).

Per cursus wordt eenmalig € 0,52 per kilometer reiskosten aan u doorberekend.

Het minimaal aantal deelnemers voor de dagcursus is 4.  Het is mogelijk om  aansluiting te zoeken bij collega-kantoren om daarmee aan het  minimale aantal te komen.

De cursus bestaat uit 1 dagdeel ( incl.  1 uur pauze tussendoor): per cursist €  395,= excl. btw + cursusmateriaal

 

Bel of mail voor nadere informatie en beschikbaarheid: 06-36129050 / raats@raatsconsultancy.nl 

 


Bewindvoering rondom sociaal kwetsbare mensen 

Deze cursus is in 2022 geaccrediteerd door BPBI en NBPB en er worden 4 punten/studie-uren toegekend  

 

Deze cursus is ontwikkeld voor (assistent) beschermingsbewindvoerders en WMO-professionals die in hun praktijk te maken krijgen met cliënten;

 • met een verslaving(verleden)

 • die noodzakelijke (traject)begeleiding nodig hebben

 • die dak- en thuisloos zijn of waren.

 

Deze verdiepingscursus is speciaal ontwikkeld om beschermingsbewindvoerders in staat te stellen om methodisch- en op communicatieve wijze om te gaan met cliënten met onderliggende- en nevenproblematiek. Tijdens de cursus wordt de beschermingsbewindvoerder o.a. geleerd om het gedrag van de cliënt beter te begrijpen, de methodische benadering van de cliëntbegeleiders te volgen, de communicatie rondom het bewind beter af te stemmen op de situatie en de sociaaljuridische aspecten te herkennen en toe te passen.

 

Een greep uit de onderwerpen die tijdens de cursus worden behandeld: 

 • Situatiebeschrijving van sociaal kwetsbare mensen

 • Oriëntatie stress-sensitief werken & competentie gericht begeleiden

 • Methodieken en instrumenten

 • De weg naar stabilisatie

 • Grenzen stellen en duidelijkheid geven

 • Uitleg van bewind aan rechthebbende en begeleiding

 • Afspraken maken over communicatie en informatieverstrekking

 

De cursus wordt verzorgd op uw eigen kantoor  (in-company) of door u aan te wijzen cursuslocatie (tegen meerprijs).

Per cursus wordt eenmalig € 0,52 per kilometer reiskosten aan u doorberekend.

Het minimaal aantal deelnemers voor de dagcursus is 4.  Het is mogelijk om  aansluiting te zoeken bij collega-kantoren om daarmee aan het  minimale aantal te komen.

De cursus bestaat uit 1 dagdeel ( incl.  1 uur pauze tussendoor): per cursist €  395,= excl. btw + cursusmateriaal

 

Bel of mail voor nadere informatie en beschikbaarheid: 06-36129050 / raats@raatsconsultancy.nl 

 Insolventie in het kader van beschermingsbewind 

 

Over de cursus: 

Deze (in-company) dagcursus is ontwikkeld voor (assistent) beschermingsbewindvoerders en professionals in het sociaal domein die in hun praktijk te maken krijgen met cliënten met problematische schulden, schuldhulpverleners, Wsnp-bewindvoerders/curatoren en advocaten.

Deze verdiepingscursus is speciaal ontwikkeld om beschermingsbewindvoerders in staat te stellen om strategische- en weloverwogen beslissingen te nemen wanneer zij te maken krijgen met schuldhulpverlening, schuldsanering en bedreigende situaties (zoals woningontruiming en energieafsluitingen).

Tijdens de cursus wordt de beschermingsbewindvoerder o.a. geleerd om het VTLB te toetsen, een betalingsvoorstel te taxeren en op te stellen en zich te positioneren ten opzichte van bewindvoerders, curatoren, schuldeisers en advocaten.

Aan het einde van cursus is de cursist in staat om:

 • Te verwijzen, te acteren en bijdragen te leveren op het vlak van schuldhulpverlening
 • Beter- en efficiënter af te stemmen op een insolventieregime (Wsnp/faillissement), waarbij nadere inzicht komt in de uit de Wsnp- of faillissement voortvloeiende verplichtingen
 • Het VTLB te begrijpen, actuele wijzigingen toe te passen en op basis daarvan afloscapaciteit of boedelbijdragen te berekenen en te realiseren
 • Te handelen, inventariseren en opvragen van processtukken ten behoeve van verzoekschriftprocedures (moratorium, voorlopige voorzieningen en dwangakkoorden)

 

Certificaat:

Na afloop van de cursus ontvangt u een certificaat van deelname

 

Informatie:

De cursus wordt verzorgd op uw eigen kantoor  (in-company) of door u aan te wijzen cursuslocatie (tegen meerprijs).

Per cursus wordt eenmalig € 0,52 per kilometer reiskosten aan u doorberekend.

Het minimaal aantal deelnemers voor de dagcursus is 3.  Het is mogelijk om  aansluiting te zoeken bij collega-kantoren om daarmee aan het  minimale aantal te komen.

De cursus bestaat uit twee dagdelen (09:00 - 18:00 uur incl.  1 uur pauze tussendoor): per cursist € 645 ,= excl. btw + cursusmateriaal

 

Korting:

De volgende kortingspercentages zijn van toepassing op de totaalfactuur:

bij 3 cursisten 10%

bij 4 cursisten 15%

bij 5  en meer cursisten 20 %

 

Bel of mail voor nadere informatie en beschikbaarheid: 06-36129050 / raats@raatsconsultancy.nl