Duurzaamheid

Niet alleen in de dienstverlening gaat Raats Consultancy voor een duurzame oplossing. 

Door (milieu)bewust het gebruik van papier en printer  te beperken, probeert Raats Consultancy  een bijdrage te leveren aan een duurzame wereld.

Correspondentie, offertes, facturen en cursusmateriaal zullen zoveel mogelijk worden uitgedaan per e-mail en in PDF-formaat. 

 

Indien u daar prijs op stelt zullen documenten op uw verzoek ook op papier worden verstrekt.