Overwegend op de achtergrond, maar altijd zichtbaar betrokken en opzoek naar praktische oplossingen

 

Een particulier met problematische schulden die niet durft aan te kloppen bij het gemeenteloket. Een advocaat die andere specialismen heeft dan insolventierecht, maar toch zijn cliënt professioneel en doeltreffend wil bijstaan.  Een werkgever die kampt met werknemers met structureel loonbeslag. Een maatschappelijk werkster die financiële problemen bij haar cliënt signaleert, maar slechts beperkt hulp kan bieden.

 

De meerwaarde van Raats Consultancy zit hem in het feit dat de diensten overwegend op de achtergrond plaatsvinden. Discreet, onopvallend en praktisch oplossen van insolventie- en managementvraagstukken.  Altijd zoeken naar mogelijkheden om gevoelige kwesties, binnen een voor partijen veilige omgeving,  bespreekbaar te maken en direct  concrete hulp te bieden. 

 

Raats consultancy heeft als doel te fungeren als kompas in een complexe omgeving van wetten-, regels en afspraken rondom schuldenproblematiek en bewindvoering. Daarnaast heeft Raats Consultancy als doelstelling om een constructieve bijdragen te leveren werkgevers beter te laten presteren door hun afdelingen P&O of HR te ontzorgen wanneer schuldproblematiek onder werknemers de productie of het werkproces negatief beïnvloedt. 

 


 

Oriënterend gesprek

Wanneer u behoefte heeft aan hulp van Raats Consultancy, dan zal er eerst een vrijblijvend oriënterend gesprek plaatsvinden. U kunt zelf bellen voor een afspraak of u kunt het contactformulier op de website invullen waarna contact met u opgenomen wordt voor een oriënterend gesprek.

Tijdens het oriënterend gesprek worden uw wensen en verwachtingen besproken en wordt aangeven wat de opties zijn om deze te vervullen. Voor aanvang van de werkzaamheden bepalen we samen de aard en omvang van de opdracht. Inhuur is mogelijk voor enkele uren tot meerdere dagdelen en zal in-house of op afstand zijn. Na aanvaarding van de offerte starten de werkzaamheden. 

 

Offerte

U ontvangt een kosteloze en vrijblijvende offerte, waarin de met u overeengekomen uren en uurtarief zijn opgenomen.

Het voor u geldende uurtarief wordt afgestemd op de specifieke opdracht en kan in geval van spoedeisende of uiterst specialistische vraagstukken hoger uitvallen.

Het uurtarief wordt verhoogd met 21% btw en gemaakte onkosten zoals reis- en verblijfskosten.

Op alle werkzaamheden zijn onderstaande algemene voorwaarden van toepassing. 

 

Raats Consultancy verkiest het gebruik van e-mail  en documenten in PDF formaat boven het gebruik van papieren documenten.

Zie: Duurzaamheidsbeleid

Algemene Voorwaarden Raats Consultancy 2020 2021
PDF – 84,5 KB 405 downloads