Woningontruiming en Energieafsluiting

 

Omschrijving:

Oplossingsgerichte interventie in geval van crisis, bedreigende situatie en invorderingsmaatregelen.

Hierbij kan onder meer gedacht worden aan executoriaal beslag, woningontruiming, energieafsluiting en/of (loon)beslag.

 

Uitvoering:

Na melding of signalering wordt direct contact gezocht met de betrokken partijen. Vervolgens zal de situatie worden getaxeerd op noodzakelijkheden, waarna prioritering wordt aangebracht in de te nemen vervolgstappen. Deze stappen worden centraal geregisseerd, gemonitord en tussentijds geëvalueerd. Bij elke acties of (vervolg)stap wordt beoordeeld of deze wordt uitgevoerd door de consultant zelf of door een geselecteerde externe expert aan wie hij/zij gelieerd is. Alle onderaannemingsactiviteiten worden met de opdrachtgever besproken en tussentijds geëvalueerd.  Het product heeft als doel om crisissituaties te stabiliseren, te reguleren, de gevolgen ervan te reduceren en indien mogelijk integraal op te lossen.

 

Procedure:

Raats Consultancy werkt in deze verzoekschriftprocedures nauw samen met onder meer Derby Advocatuur en Mijnbudgetcoach.nl 

Raats Consultancy fungeert dan als regisseur, Derby Advocatuur als procesadvocaat en Mijnbudgetcoach.nl als (schulden)bewindvoerder of budgetbeheerder. 

 

Doelgroep:

Deze dienst is onder meer bedoeld voor particulieren, maatschappelijke instanties, beschermingsbewindvoerders, wijkteams en/of werkgevers.