Als een van de werknemers zijn financiële verplichtingen niet nakomt, kan er beslag gelegd worden op zijn inkomen: loonbeslag. U bent dan verplicht om een deel van het inkomen van de werknemer over te maken naar de deurwaarder. 

 

De werking van loonbeslag

Als iemand zijn financiële verplichtingen niet nakomt, dan kan de deurwaarder loonbeslag aanvragen bij de rechter. Als de rechter dit goedkeurt, moet de werkgever een deel van het inkomen van de werknemer overmaken aan de deurwaarder. Het gaat om dat deel van het inkomen dat boven de beslagvrije voet ligt. De deurwaarder vraagt bij het UWV de gegevens van de werkgever op en benadert u.

 

Wat er van de werkgever wordt verwacht bij loonbeslag

De deurwaarder vraagt u om te:

 • Informeren. U informeert de deurwaarder over de periodieke betalingen aan de werknemer.
 • Verklaren. Na het loonbeslag moet u binnen vier weken de verklaring derdenbeslag ingevuld aan de deurwaarder terugsturen.
  Reële onkostenvergoedingen, zoals reiskosten, vallen niet onder het loonbeslag.
 • Bewaren. U moet alles onder u houden wat u aan de werknemer verschuldigd bent en wat door het beslag wordt geraakt.
 • Afdragen. U moet bij elke salarisbetaling alles boven de beslagvrije voet overmaken aan de deurwaarder totdat de totale vordering voldaan is.

 

De beslagvrije voet

In het beslagexploot noemt de deurwaarder een beslagvrije voet. Meestal is dat 90 procent van de toepasselijke bijstandsnorm. De beslagvrije voet kan verder ook bestaan uit:

 • verhoging voor woonkosten
 • verhoging voor ziektekostenpremie
 • compensatie kindgebonden budget

De beslagvrije voet wordt (maximaal voor de helft) verlaagd met eventueel ander inkomen van de werknemer of inkomen van de partner.

 

In gesprek met de werknemer

 • Wat onder het beslag valt: dus vakantiegeld, overwerk, winstuitkering enzovoort.
 • Hoe lang het beslag ongeveer gaat duren.

Welke informatie de werknemer aan de deurwaarder moet geven om de beslagvrije voet correct vast te stellen:
– leeftijd
– woonsituatie (alleen, gehuwd enzovoort)
– woonkosten (hoogte huur/hypotheek, huurtoeslag)
– ziektekosten (premie zorgverzekering, zorgtoeslag)
– ontvangen kindgebonden budget
– eventueel ander inkomen of inkomen van de partner.

 

Wanneer de werknemer geen informatie verstrekt

 • Geen informatie over het inkomen van de partner? De beslagvrije voet kan worden gehalveerd.
 • Geen informatie over inkomen van de alleenstaande(ouder)? De beslagvrije voet kan worden vastgesteld op 72 procent in plaats van 90 procent van de toepasselijke bijstandsnorm.

 

Als de werknemer daarna alsnog de informatie verstrekt, dan wordt de beslagvrije voet met terugwerkende kracht aangepast.