Schulden op de werkvloer

 

62% van de werkgevers heeft te maken met personeel met financiële problemen. Een werkgever is al snel 13 duizend euro per jaar kwijt aan een werknemer met financiële problemen die voltijds werkt en een modaal salaris verdient.

Dit blijkt onder meer uit het rapport ‘Personeel met schulden’ van het Nibud. Werkgevers krijgen pas laat zicht op de geldproblemen van hun personeel.

 

Best kans dat er ook onder uw werknemers mensen zijn met schulden. En ook al lijkt te gaan om een privé-situatie van een medewerker, vroeg of laat krijgt u er als werkgever mee te maken. 57 % van de werkgevers ziet personeel met schulden als een groot risico voor de organisatie. De kosten zitten met name in het verwerken van het loonbeslag, (ziekte)verzuim en productiviteitsverlies. Daarnaast kan het bedrijf nog risico lopen vanwege diefstal, fraude en het feit dat personeel met geldproblemen vatbaarder is voor omkoping en chantage.

 

Voor u als werkgever wordt een schuldensituatie pas zichtbaar als er beslag gelegd wordt.

Maar ook als het niet zover komt, heeft u te maken met de nadelige gevolgen van (grote) schulden. Als werknemers zich zorgen maken over hun financiële situatie kunnen ze zich minder goed concentreren, maken ze sneller fouten en zijn ze vaker ziek.

Het NIBUD heeft berekend dat een werknemer met financiële zorgen minimaal 20% minder productief is en 7 verzuimdagen extra noteert.

 

Wat kunt u als werkgever betekenen?

Als werkgever kunt u deze problemen niet voorkomen, maar u kunt wel helpen oplossen. In het kader van 'goed werkgeverschap' kunt u, door alert te zijn op signalen die duiden op schulden, in gesprek te gaan met uw medewerker. En door deskundige hulp en ondersteuning voor hem of haar in te schakelen.

Raats Consultancy kan u hierin adviseren.  Samen kunnen we werken aan minder productiviteitsverlies, lagere kosten en een duurzamere inzetbaarheid van uw medewerkers.

Uiteraard in overeenstemming met u als werkgever,  neemt Raats Consultancy contact op met uw werknemer of uw afdeling P&O /HR. We inventariseren en analyseren en doen wat nodig is om weer rust en stabiliteit te krijgen in de financiën van uw medewerker. Onder algehele regie van Raats Consultancy worden middelen ingezet om weer  'financiële rust in de tent ' te krijgen.  Daarbij werkt Raats Consultancy  samen met geselecteerde professionele partners in het sociaal domein.

 

zie ook: Preventie