Advies-abonnement

Omschrijving:

Helpdesk voor insolventievragen in de beroepspraktijk.  Altijd direct  praktisch insolventieadvies bij de hand!

 

Uitvoering:

Voor een vast bedrag per maand kan de abonnee  op werkdagen (10:00 - 18:00 uur) praktisch advies inwinnen over vraagstukken op het gebied van bewindvoering, schuldhulpverlening,  wettelijke schuldsanering (Wsnp), (loon)beslag en verzoekschriftprocedures op grond van de Faillissementswet.  

De omvang van de maandelijkse adviseringstijd wordt vooraf- en in overleg met de abonnee besproken.  In geval van meerwerk worden de  extra werkzaamheden tegen uurtarief gefactureerd.  Maandelijks worden ontvangt de abonnee een factuur voor de afgenomen adviseringstijd. 

Het advies kan per e-mail worden ingewonnen.  Terugbellen en/of beantwoording van de vraag vindt op werkdagen binnen 12 uur plaats. 

 

Doelgroep:

Advocaten, beschermingsbewindvoerders,  (bedrijfs-)maatschappelijk werkers, ambulant begeleiders, werkgevers